Du är här:Start > Verksamhet > Projekt 011

Projekt 011

Vi såg att det var svårt för många barn och ungdomar i Norrköping att få gå och samtala med någon om jobbiga upplevelser eller svåra hemförhållanden. Detta beror både på långa vårdköer, men också att BUP inte alltid tar emot barn och ungdomar som inte passar in i psykiatrin.
Vi startade hösten 2010 ett socialt projekt här i Norrköping som vi kallar för projekt 011.
Vi har nu kö och behovet är stort. Det som är unikt med vårt projekt är att vi som församling inte gör något eget behandlingsarbete, utan stöttar det som redan finns. Däremot har vi möjlighet att slussa människor vi möter i kyrkans övriga verksamhet till projekt 011.
När församlingen grundades var utdelandet av mat till hemlösa och fattiga en stor del av församlingens identitet och idag kan vi vara med i ett förebyggande socialt projekt där människor får hjälp att gå vidare.

Vi har valt att samarbeta med en mottagning som arbetar med samtal och grupper för barn och ungdomar. Vi tror att detta är viktigt då vi själva inte har den kompetensen som krävs.
Eleonoragruppen har redan flera uppdrag i Norrköpings kommun då man haft hand om utbildningen för t ex barnomsorgspersonal och handledningsuppdrag för bl a Balder, Alma och Ellen. Det är en trygg och etablerad verksamhet sedan ca femton år tillbaka med många olika uppdrag och verksamheter med fem anställda terapeuter/socionomer med lång erfarenhet av behandling och samtal för barn, ungdomar och vuxna.
Församlingen samlar in pengar via sponsorer och kollekter samt upplåter ett samtalsrum i kyrkan och betalar för samtalskostnaderna.

Varje fredag mellan 8:00-14:00 har vi projekt 011 öppet då en terapeut från Eleonoragruppen har samtal i pingstkyrkans samtalsrum.
Det är ca 25 personer i åldrarna mellan 6-30 år som vi har haft kontakt med sedan starten hösten 2010.
Idag har vi många som vill och behöver ta del av vårt arbete, men det som styr är ekonomin och den tid som är avsatt för projektet.
Vi har fått in pengar till verksamheten bland annat via sponsorer och insamlingar.
Klienterna kommer vi i kontakt med främst via socialtjänsten, personliga kontakter, Eleonoragruppen, eller via vår hemsida.
Församlingen har ingenting med själva behandlingsarbetet eller klienterna att göra, vilket innebär att alla kan känna sig trygga när det gäller sekretess och att det sker på ett professionellt sätt.
Däremot är församlingen delaktig när det gäller lokal, information, insamling och strukturfrågor.

Vi önskar att Norrköpings kommun, Pingstkyrkan, Renströmmen, flera olika företag och enskilda sponsorer ska kunna stå bakom och samarbeta tillsammans för Norrköpings barn och ungdomar!
Här har vi en bra möjlighet till samarbete mellan många olika aktörer och att samtidigt kunna göra skillnad för de stora behoven vi ser i vår stad.

Vår förhoppning är att projekt 011 ska bli en självklar del av Norrköpings kommuns sociala verksamhet, utifrån den vision församlingen har av att verka för denna världens bästa.

Vill du vara med?
Ditt stöd & engagemang kan betyda att fler barn och ungdomar får en ny chans i livet!

För mer information kontakta:
Henrik Demetriades
011-470 1502
henrik@norrkopingpingst.se