Du är här:Start > Verksamhet

Den 6-7 oktober genomfördes kampanjen

"Bygga församling"

Gästtalar var: Daniel Alm, Andreas Ardenfors och Niklas Hallman

Under två dagar har Pingstkyrkan i Renströmmen genomfört en konferens med fokus på att utveckla och bygga församlingen, både i Norrköping men även med ett globalt perspektiv. "Detta ligger i linje med vår vision om att beröra alla människor i Norrköping med det glada budskapet om Jesus Kristus", säger Stefan Claar församlingens föreståndare. Han fortsätter med att berätta att detta är en viktig satsning och att övriga församlingsverksamheter denna helg ställts in till förmån för konferensen.

De flesta deltagarna var från de egna leden men det var med stor glädje Renströmmen kunde välkomna deltagare från andra församlingar och orter, exempelvis från Kolmården, Söderköping, Ringarum och Västervik.

Andreas Ardenfors inledde konferensen med att predika kring ämnet "Bygga församling". Andreas är född i Norrköping och har rötter i Pingstförsamlingen här. Idag ansvarar han för Pingst "församling och tillväxt". Andreas talade om att se framåt och att Gud vill leda församlingen på ett nytt sätt som passar vår tidsålder. Han jämförde med en bil där framrutan är och måste vara större än backspegeln. Det som har varit är viktigt och skall finnas med, men framåtblicken och fokus på framtiden och det Gud vill göra idag och imorgon är det som leder församlingen åt rätt håll.

Daniel Alm som talade i tre seminarier/predikningar förmedlade en stark personlig känsla av att dessa dagar kommer vara mer betydelsefulla än dagarna i sig själva. De kommer lägga grunden till något spännande där effekten kommer synas även efter att dagarna har tagit slut och lamporna släkts i kyrkan. Daniel var huvudtalaren i konferensen och deltagarna visade stor tacksamhet för hans förkunnelse.

Niklas Hallman från Gränna deltog under dag två då han arbetade tillsammans med lovsångsteamet och andra musikintresserade. Han pratade om att lovsång inte är ett "skådespel" utan ett "samspel" mellan Gud och människa och att lovsång inte är en "produkt" utan en "frukt", något levande. Deltagarna fick jobba i grupper och reflektera över Guds olika karaktärer såsom "Nära", "Personlig", "Förlåtande", "Uthållig" mm. Lite senare skrev deltagarna "strofer" som passade till de olika karaktärerna och avslutningsvis sjöng några spontant en strof med sina egna toner. Det kändes som att vara med och skriva en lovsång till Gud och med lite mer tid hade gruppen kunnat sätta ihop sina karaktärer, strofer och toner till en färdig lovsång. Fantastiskt, var det samlade omdömet om Niklas sätt att leda gruppen framåt.

Vill du lyssna på en del av förkunnelsen från dessa dagarna så hittar du det här.
Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...