Vision och värdegrund

Vi vill beröra alla Norrköpingsbor med det goda budskapet om Jesus Kristus

Vår värdegrund:
* Vi vill följa Jesus
* Vi vill leva i Guds kärlek
* Vi vill vara Andens redskap
* Vi vill verka för denna världens bästa

Vår kultur/miljö

Vi vill att fyra stycken V ska prägla vår miljö och kultur.

* VÄNLIG – att mötas av vänlighet har stor betydelse och det är smittsamt

* VANLIG – i vår kyrka möts man av vanliga människor och får vara som man är

* VARM – det är inte perfektion som är det väsentliga utan kärlekens värme

* VUXEN – en kultur där vi möter varandra som vuxna och hittar verktyg att vara sådana


Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...