Stort intresse för webb sändningar

Två Gudstjänster har hittills sänts på internet som en följd av COVID-19. På kort tid byggdes en tv studio och teknik upp i kyrkan.

Vi har märkt av ett stort intresse för sändningarna och inte bara från församlingsmedlemmar.

Under förbredelser för sändningen den 29 mars var STV Öst reporter Ulf Persson på plats då de var intresserade av att vara med inför en sändning. En intervju genomfördes med Stefan Claar. Den intervjun kommer ingå i ett inslag med flera olika reportage och sändas vid senare tillfälle.

Allt pekar på att sändningarna kommer att forsätta flera veckor till och samtidigt får vi erfarenheter som vi kan använda längre fram även när allt har återgått till det normala säger Stefan Claar, församlingens föreståndare.

Publicerat den 29 mars