Sommargudstjänster

För genomförande av sommarens Gudstjänster räknar vi med att COVID-19 fortsättningsvis kommer att göra att vi inte kan samlas fysiskt i kyrkan. Sommarandakter kommer att spelas in och sändas på internet på samma sätt som vi gör i dagsläget.

Publicerat den 23 maj