Prediko serie

Följ Ingvar Holmbergs prediko serie under sommaren.

Tema; Sann kristendom i vår tid.

Del 1. Öppenhet för Anden, ordet och det övernaturliga. 16 Juni

Del 2. Både bönemänniska och handlingsmänniska. 21 Juli

Del 3. Med fötterna på jorden och hjärtat i himlen. 4 Augusti

Publicerat den 4 juni