Jan-Erik och Barbro Henriksson

I gudstjänsten den 27 augusti 18:00 - 19:30 deltager våra missionärer Jan-Erik och Barbro Henriksson. Mötet är i kyrksalen.

Publicerat den 12 augusti