Hjälp Syriens barn!

Konflikten i Syrien är inne på sitt femte år. Våldet har tvingat 4 miljoner människor att lämna sina hem i Syrien för att söka skydd i grannländerna. Hälften av dem är barn. I Syriens grannland Libanon finns idag över 1,1 miljoner registrerade syriska flyktingar, men lokala myndigheter menar att den faktiska siffran är närmare 2 miljoner. Under dessa förhållanden är barnen mycket sårbara för köld, undernäring och sjukdomar. I ett längre perspektiv är även utebliven skolgång ett allvarligt bekymmer.För barnen i lägren är läget fortsatt akut och därför gör PMU just nu en insats där vi:

Förbereder tälten för vintern för att hålla den extrema kylan ute.

Satsar på att så många syriska flyktingbarn som möjligt ska få gå i skolan. På grund av kriget har många syriska barn förlorat viktiga år av sin skolgång. Skolan ger dem inte bara möjlighet att tänka på någonting annat och glömma kriget för en stund. I skolan blir de också bättre rustade för framtiden - hur den än kommer att se ut.

Swisha en valfri gåva till 9000506. Märk gåvan Syriens barn.

Plusgiro 900050-6. Märk gåvan Syriens barn

Sms:a SYRIEN100 till 72 980 för att ge 100 kr

Insamlingen "Syriens Barn" är en del av PMU:s årliga Barnens Rätt-kampanj som även finansierar andra insatser för barns rättigheter. PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större
biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas
biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder.

Informationsfilm på Youtube

Publicerat den 8 december