Ekumenisk ungdomsgudstjänst

Fredagen den 11/11 var eldsjälen & evangelisten
Håkan Axell i Pingstkyrkan för att tala till ungdomar om Alkohol &
droger och dess konsekvenser. Samlingen var öppen för alla ungdomar i och runt Norrköping. Kvällen innehöll lovsång, predikan av Håkan följt av Nattcafé i Renströmmens restaurang.

 

Publicerat den 6 november