Bygga församling

Du som inte hade förmånen att vara med på konferensen "Bygga
församling", kan nu lyssna på flera av de predikningar och seminarium
som hölls under dagarna.

Du kommer vidare här.

Publicerat den 8 oktober