18 november börjar kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och
organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor. Syftet med årets
tema är att lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har
för att nå en hållbar värld för alla och vilken viktig roll kyrkorna
har i det arbetet.
Veckan arrangeras 18-25 november över hela landet, där aktiviteter av
olika slag genomförs. Det kan till exempel handla om bokbord,
ungdomskvällar, föreläsningar, musikaler, manifestationer och ett stort
antal gudstjänster.

Här finns mer information

Publicerat den 18 november