Du är här:Start > Om oss > Församlingsledare

Församlingsledarna är avförsamlingen utsedda till att ha det yttersta ansvaret för ledning avverksamheten, vision, strategifrågor, församlingens verksamhetsplaner,undervisning, ideologi och omsorg. Vid sidan av Församlingsledarna finns detsedan flera råd och grupper med särskilt ansvar för olika specifika verksamhetsgrenar.

Församlingsledarna möts vartredje vecka för överläggningar, samtal och bön.

Vid rekrytering av nya ärgången den att Församlingsledarna föreslår nya för församlingen vid ettgemensamt möte, ett församlingsmöte, sedan ges tid med möjlighet att reageraoch komma med synpunkter. Sedan återkommer frågan vid ett nytt församlingsmöte ochfinns det en majoritet bakom förslaget fattas beslut att utse dessa tillFörsamlingsledare.

Församlingsledarna bestårav:

Stefan Claar (ordf.), Susanne Borén, Rolf Thorvaldsson, Samuel Lagerkvist, Mikael Forsberg, Jona Borén, Elisabeth Andersson.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...


  • Israel och hela världens framtid

    Köp denna bok i Renströmmen Bok & Musik.

  • Lita på att det ljusnar

    Köp denna bok i Renströmmen Bok & Musik

  • Resan som fortsatte

    Köp denna bok i Renströmmen Bok & Musik.