Du är här:Start > Internationellt > Platser

Rumänien

Casa Silvia är ett projekt i FCE Fundația Creștină Elim i Marghita Rumänien. Det är ett hem för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och det öppnades 2003. Här bor åtta barn och ungdomar mellan 12 och 25 år och de tas om hand av kvalificerad och omtänksam personal. Sju personer är anställda. Dessa jobbar i skift och oftast är det två personer samtidigt.

På Casa Silvia bor sju flickor och en pojke, de är alla övergivna av sina föräldrar och har olika problem. En flicka går i särskola och fem flickor går varje dag till FCEs Dagcenter. Två av de boende har sina aktiviteter i hemmet.

Efter sina förmågor får de hjälpa till med olika sysslor i hemmet och de lär sig att sköta sin hygien och ta handom sina kläder och sina rum. De är kreativa och duktiga på att pyssla, särskilt flickorna som går på Dagcentret.

Det är en fin atmosfär i hemmet och det är naturligt för dem att prata om Gud och att be. De älskar Jesus och de vill gärna gå till kyrkan och till FCEs ungdomsgård Klubben där de får undervisning, deltar i bön och lovsång och där de får vara tillsammans med andra. Silvia, som gett namn till hemmet, är döpt och vi hoppas att flera av dem skulle få den möjligheten. Personalen gör allt för att ungdomarna ska må bra och utvecklas. Ingen av de boende på Casa Silvia har möjlighet att klara sig på egen hand.

FCE har inga statliga bidrag utan är beroende av villiga gåvogivare. För FCE är det en välsignelse att få ha hemmet Casa Silvia med dessa dyrbara Guds skapelser, i sin vård. Vi önskar att de gåvogivare, som stöttar Casa Silvia känner glädjen över att gå Jesu ärende.”Allt vad ni har gjort för dessa minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig”, sa Jesus.

Anställda Daniella och Nicoleta
Hela Casa Siliva på utflykt. Föreståendare Michaela i mitten.
Diana och Silvia tillsammans med en romsk pastor

Rast på dagcentret