Du är här:Start > Internationellt > Platser

Bangladesh

I Bangladesh stöttar vi ett arbete utanför Dhaka som heter PARAS inriktat på att stärka funktionsnedsattas livssituation. Arbetet startade på 1980-talet genom Jan-Erik och Barbro Henriksson och drivs numera av en kvinna som heter Faizun Nessa. Med människovärdets okränkbarhet som grund fokuserar arbetet på:

  • Att synliggöra personer med funktionshinder i samhället. De ska inte vara gömda och fastbundna i sängen utan ha samma värde som alla andra människor. Detta sker bl.a. genom att funktionsnedsatta barn deltagande i olika offentligaevenemang.
  • Uppsökande verksamhet genom vilken föräldrar och funktionsnedsatta barn får öva praktiskt på att fungera i samhället.
  • Att förbereda skolor på att ta emot barn med funktionsnedsättning.
  • Att tillverka reservdelar till rullstolar genom en rullstolsverkstad.

Faizun Nessa (t.h.) tillsammans med funktionsnedsatta barn visar upp sina talanger på ett evenemang tillsammans med andra barn utan funktionshinder.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...