Du är här:Start > Internationellt > Platser

Bangladesh

I Bangladesh stöttar vi ett arbete utanför Dhaka som heter PARAS inriktat på att stärka funktionsnedsattas livssituation. Arbetet startade på 1980-talet genom Jan-Erik och Barbro Henriksson och drivs numera av en kvinna som heter Faizun Nessa. Med människovärdets okränkbarhet som grund fokuserar arbetet på:

  • Att synliggöra personer med funktionshinder i samhället. De ska inte vara gömda och fastbundna i sängen utan ha samma värde som alla andra människor. Detta sker bl.a. genom att funktionsnedsatta barn deltagande i olika offentligaevenemang.
  • Uppsökande verksamhet genom vilken föräldrar och funktionsnedsatta barn får öva praktiskt på att fungera i samhället.
  • Att förbereda skolor på att ta emot barn med funktionsnedsättning.
  • Att tillverka reservdelar till rullstolar genom en rullstolsverkstad.

Faizun Nessa (t.h.) tillsammans med funktionsnedsatta barn visar upp sina talanger på ett evenemang tillsammans med andra barn utan funktionshinder.