Du är här:Start > Internationellt > Platser

Thobias och Frida Log i Australien

Thobias ochFrida Log har tackat ja till att ingå i MAF-Australiens medarbetarteam. Basen för arbetet ligger i landets nordöstra hörn i staden Cairns. Nu väntar en hektisk tid för att få allt på plats inför flytten som sker under sommaren2017.

​Thobias tjänst blir ett övergripande ansvar för underhållet av flygplansflottan i regionen . Familjen är efterlängtad av MAF då uppdraget är prioriterat och viktigt för att logistiken kring bestämmelser, underhåll och arbetsflöden ska löpa på som planerat.

– För min del så har jag genom min missionärsbakgrund i Afrika känt till och även flugit med MAF. Jag har även följt arbetet som jag inte riktigt förknippat med min värld som flygingenjör på Transportstyrelsen i Norrköping. Men nu har vi tackat ja till en tjänst där jag kommer behövas och där vi även kan kalla oss missionärer. Vi blir en länk i ett större sammanhang där det goda budskapet om Jesus förmedlas på många olika sätt.

Frida kommer första tiden vara hemma med Elton och ansvara för att Amilia och Novalie kommer in i skolrutinerna och att livet i ett nytt land fungerar. Frida kommer senare att förhoppningsvis bistå MAF med sitt administrativa kunnande och eventuellt studera lite på distans.

MAF:s verksamhet i Australien inriktar sig i huvudsak på att flyga till Arnhem Land där många Aborginier bor. Under delar av året är de helt avskärmade från omvärlden då regnperiodens översvämningar gör vägarna i stort sett omöjliga att färdas på. MAF flyger ut mediciner, läkare, mat, vatten till ca 80st flygfält i Arnhem Land. I Australien finns också ett av MAF:s träningscenter för piloter som coachas för tuffa flygförhållanden. Förhållanden som liknar den vardag de framöver kommer utmanas av någonstans i världen.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...