Du är här:Start > Internationellt > Ledord

Ledord

Behoven runt om i världen är långt större än det vi kan göra. Därför har vi valt att fokusera vårt engagemang till ett antal prioriterade områden där vi satsar mest. Områdena är: utbildning, pionjär, de mest utsatta och volontär. Prioriteringsområdena kan ses som grenar på ett träd: de är rotade i församlingens vision och i Jesu kärlek, de har som mål att bära frukt (dvs. ge konkret resultat), frukt som kan falla i god jord och bli till egna träd (stå på egna ben), och med blommor som kan pollineras av andra träd (dvs. vi kan lära oss av andras visdom). Nya grenar kan växa ut efter hand eller försvinna allteftersom behoven och prioriteringarna förändras.

Utbildning
Elever på bibelskolan i Davangere i Indien

Utbildning är en viktig grund för varje människa. Att kunna läsa, skriva, räkna öppnar dörren till att förstå mer av sin omvärld, sina rättigheter och skyldigheter, och till att kunna bidra med de gåvor man har. Utbildning ger verktygför att förbättra sin hälsa, lösa problem och undvika faror. Det ger bättre möjligheter till att kunna försörja sig, och vidga sin begreppsvärld.

Utbildning är även viktig för olika institutioner, t.ex. församlingar. Församlingsledare med god teologisk utbildning är som en kapten på ett stormigt hav. Han eller hon vet vad målet är, kan hålla kursen trots kastvindar, och även lägga ut ankare för att undvika faror. Medarbetare med en god ekonomisk utbildning kan se till att insamlade medel förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Därför prioriterar vi utbildning i vid bemärkelse. Det handlar inte bara om konventionella skolor utan också om t.ex. yrkesträning i olika former. Vi stödjer bl.a. bibelskolor (Indien, Thailand, Pakistan) och skolor för barn med funktionsnedsättningar (Egypten).

Pionjär

Svampodling, House of Grace, Chanthaburi, Thailand.

För att bära frukt behöver utbildning tillämpas i praktisk handling. När kunskapen börjar användas i vardagen så kan den komma till nytta för en själv, för sina medmänniskor, för församlingar, och för samhället i stort. Tillämpning leder inte bara till att kunskapen nyttjas och sprids utan även till attinsikten fördjupas genom att slipas mot vardagens verklighet. Praktisk handling hjälper till att undvika lagiskhet och att prioritera rätt (jmf. t.ex. när Jesus helar en människa på en sabbat, Joh 5:1-16). Vi hämtar vår inspiration till att stödja pionjärer från Jesus själv (Luk 9:1-6, Luk 10:1ff., Luk 10:17).

Våra engagemang i detta avseendet handlar primärt om att stötta evangeliska pionjärer (t.ex. församlingsplanterare i Indien), men även om att stötta praktisk yrkesträning (t.ex. svampodling i Thailand).

De mest utsatta
Barnen på HIV-hemmet i Davangere i Indien sjunger en tacksång till oss för vårt stöd.

Jesus är glasklar i sitt stöd för de mest utsatta i samhället. Han ser dem (Mark 10:13, Joh 8:1-11), han sörjer med dem (Joh 11:35), han ger dem mat och dryck (Matt 14:13-21), han helar dem till kropp och själ (Luk 5:12, Luk 6:6, Matt 9:27 etc.), han till och med ger dom livet åter (Luk 7:11-16). Alla människor är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:27), och därmed är människovärdet lika okränkbart för alla. Därför prioriterar vi de mest utsatta.

Vi stödjer olika aktiviteter som främjar människovärdet hos de mest utsatta, primärt funktionsnedsatta (t.ex. rullstolsverkstad i Bangladesh, hem för funktionsnedsatta i Rumänien), socialt utstötta & föräldralösa (t.ex. flickhem i Indien), och personer som drabbats av HIV/AIDS (t.ex. HIV-hem i Indien och Thailand).

Volontär

Linda Andreasson (andra från vänster) är volontär på Bibelskolan i Davangere i Indien och stöds av Pingstkyrkan i Norrköping.

Det finns många i vår närhet som kan bidra med sina gåvor och sitt engagemang till att möta olika behov runt om i världen. Det stödjer vi, eftersom vi tror på det personliga engagemangets betydelse!

Vissa ser det som sitt kall att tjäna utomlands under flera år. Andra vill gärna bidra under en kortare period (t.ex. några veckor). Vi stödjer både korta och långa volontärinsatser.

Vårt stöd riktar sig primärt till personer med anknytning till Pingstkyrkan i Norrköping, och insatser med nära koppling till församlingens internationella verksamhet.