"Vi vill följa Jesus, leva i Guds kärlek, vara Andens redskap, verka för denna världen bästa"