"Vi vill följa Jesus, leva i Guds kärlek, vara Andens redskap och verka för denna världens bästa"